Skip to content

Thula

Thula, thula mama thula
Thula mama thula
Thula ithi tu
Thula thu, thula baba, suku kha
Thula thu, thula baba mama yesa
Thula thu, thula baba, suku kha la
Thula thu, thula baba, iyeza